BARANINA

WSZYSTKIE ELEMENTY

  • Tuszka
  • Udziec z kością
  • Udziec bez kości
  • Łopatka z kością
  • Łopatka bez kości
  • Comber z kością
  • Gulasz
  • Mięso drobne
  • Mięso mielone
  • Mostek